Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia nazwiemy mienie będące własnością ubezpieczonego. Mieniem możemy nazwać: inwestycje, budynki, maszyny, urządzenia, wyposażenie